Fidesta

Belastingadvies 

uw fiscale vertrouwenspartner

AANGIFTEN

Aangiftepraktijk voor het afwikkelen van belastingaangiften zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting.

Aangiften voor (vermogende) particulieren en het midden- en klein bedrijf. 

ERFBELASTING

Neem contact op met Fidesta en laat u ontzorgen en adviseren als de blauwe erfbelasting enkele weken na overlijden bij u op de deurmat valt. U heeft de kennis niet of het rouwproces belemmert u om in actie te komen. Fidesta kan de aangifte verzorgen en als intermediar fungeren tussen executeur, notaris, familie en belastingdienst. 

STARTERS

Fidesta kan een sturende rol vervullen op financieel en fiscaal gebied voor startende ondernemers. Starters zijn vaak heel gedreven bezig met service en/of productontwikkeling. Hierdoor kunnen de "administratieve" aspecten van het ondernemen minder prioriteit krijgen. Fidesta kan ondersteunen bij het kiezen van of het wijzigen van een ondernemersvorm, het staken van ondernemingen of reguliere fiscale aangiften.  

OVERLIJDEN

Bent u testamentair benoemd tot executeur door een van u naasten en heeft u financiële en fiscale ondersteuning nodig bij het afwikkelen van de erfenis? Schroom niet, de praktijk leert dat veel executeurs worstelen met de 'laatste wil' van hun overledene en assistentie nodig hebben bij de afwikkelen van de erfenis. Fidesta brengt naast kennis ook de gewenste "neutraliteit' die vereist is tijdens de erfenisafwikkeling.

ONTZORGING

Zoekt u bijvoorbeeld als mantelzorger hulp bij de administratie van uw naaste en wilt u de daaruit voortvloeiende aangiften laten afwikkelen door een professional, neem dan contact op met Fidesta. Fidesta kan deze activiteiten van u overnemen zodat u meer persoonlijke tijd met uw naaste kan doorbrengen.   

ESTATE PLANNING

Estate planning biedt particulieren de mogelijkheid om controle te hebben over de verdeling van hun bezittingen met onder andere als doel belastingbesparing bij overlijden. Fidesta kan u hierin adviseren en bovendien financiële analyses uitvoeren om bijvoorbeeld uw pensioen te optimaliseren. Neem contact op met Fidesta mocht u interesse hebben in dergelijke ondersteuning.